Nazwa EEG Biofeedback pochodzi od trzech słów:

EEG – skrót od elektroencefalografia,
Bio – biologiczny,
Feedback – informacja zwrotna, inaczej sprzężenie zwrotne.

Bazując na powyższym Biofeedback to nic innego, jak biologiczne sprzężenie zwrotne, a EEG Biofeedback dostarcza informacji zwrotnych na temat aktywności bioelektrycznej naszego mózgu. Dzięki temu terapia EEG Biofeedback pozwala świadomie zmieniać wzorce i regulować aktywność umysłu.

W treningu EEG Biofeedback wykorzystuje się aktywność naszego mózgu, który wytwarza fale elektromagnetyczne. Wspomniana aktywność jest rejestrowana za pomocą aparatu EEG. Mózg wytwarza kilka fal elektromagnetycznych, charakterystycznych dla różnych rodzajów aktywności.

  • Fale delta, 1-4 Hz – senny, śpiący
  • Fale theta, 4-8 Hz – rozkojarzenie, rozmyślenie, wizualizacja
  • Fale alpha, 8-12 Hz – relaksacja, twórczość, fantazjowanie
  • Fale SMR, 12-15 Hz – spokój, uwaga zewnętrzna
  • Fale beta, 15-18 Hz – aktywność uwaga
  • Fale wysoka beta, 18-30Hz – napięcie mięśniowe, lęk, strach

Jak działa EEG Biofeedback

Podczas terapii EEG Biofeedback Klient w czasie rzeczywistym widzi na ekranie zapis swoich fal mózgowych (za pomocą wykresów) i przy pomocy terapeuty wpływa na ich amplitudę (wartość), dzięki czemu odpowiednio stymuluje aktywność swojego mózgu. To trochę tak, jakbyśmy się cały czas przeglądali w lustrze!

Aktywność fal mózgowych korygowana jest przez prawa uczenia się, szczególnie dzięki psychologii behawioralnej i tzw. warunkowaniu. Odpowiednia aktywność mózgu nagradzana jest (wzmacniana) przez konkretne zachowanie w grze lub animacji na ekranie Klienta – tj. wyścigówka przyspiesza czy rzutka trafia do celu. Biofeedback to trening sukcesu. Nasi terapeuci starają się by poziom nagród utrzymywał się na optymalnym poziomie – tj. około 80 procent.

EEG/QEEG

Podczas pierwszego spotkania badany jest zapis surowy aktywności naszego mózgu. Jest to tzw. badania EEG/QEEG. Na tej podstawie określane są najważniejsze dysfunkcje naszego mózgu i opracowany jest indywidualny plan terapeutyczny (protokoły treningowe). EEG Biofeedback nie wymaga pełnego otwarcia się na „życiowe problemy” przed terapeutą, jak w przypadku innych form psychoterapii.

Protokoły treningowe

Dzięki indywidualnie ustalonym protokołom treningowym wzmacniane są pożądane fale (np. te które sprzyjają koncentracji, panowaniu nad emocjami), a ogranicza się fale, których jest za dużo (np. związane ze stresem czy rozproszeniem uwagi).

Trening

Trening EEG Biofeedback jest przyjemny, bezbolesny i co najważniejsze bezpieczny. Sam montaż czujników (jedna elektroda miseczkowa na środku głowy oraz dwa klipsy na uszach) również nie stanowi dyskomfortu dla Klienta.

Trwałość efektu

Docelowo, w trakcie kolejnych spotkań terapeutycznych tworzą się nowe synapsy (połączenia nerwowe) w CUN (Ośrodkowym Układzie Nerwowym) i uzyskiwany jest długotrwały efekt, dzięki tzw. neuroplastyczności mózgu.

Ograniczenia wiekowe

W treningu EEG Biofeedback brak jest ograniczeń wiekowych. Należy jednak pamiętać, że terapia EEG Biofeedback, jak każda inna, wymaga od osoby trenującej pewnego poziomu zaangażowania. Uznaje się więc, że nasi najmłodsi Klienci powinni być co najmniej w wieku wczesnoszkolnym. W takim przypadku sesje terapeutyczne są nieco krótsze i trwają zazwyczaj 30-45 minut.

Przeciwwskazania do EEG Biofeedback

Brak jest przeciwwskazań do treningu EEG Biofeedback, jednak w przypadku niektórych poważniejszych schorzeń neurologicznych zaleca się konsultację z lekarzem.

Biofeedback a inne terapie

Terapia EEG Biofeedback, ze względu na swój nieinwazyjny charakter może być łączona z innymi formami terapeutycznymi. Nie rekomendujemy jednak łączenia Neurofeedbacku z treningami stymulacji słuchu.

Po jakim czasie można spodziewać się poprawy?

  • około 20 spotkań osoby zdrowe (dla usprawnienia funkcji poznawczych, koncentracji, dla poprawy snu)
  • 20-40 (a nawet 60) spotkań w przypadkach: ADHD, ADD, zaburzenia uwagi, dysleksja, Zespół Aspergera, impulsywność, depresja, zaburzenia snu, przewlekłe bóle głowy i migreny (poprawę można uzyskać już po 20 sesjach, ale żeby efekty były trwałe oraz satysfakcjonujące, koniecznych jest 40 treningów i więcej).

Efekty terapeutyczne utrzymują się przez około 10-12 lat po zakończeniu terapii.

iMed Magdalena Nalepa

Gabinet EEG Biofeedback

Gliwice, ul. Bytomska 9
gabinet numer 7 (piętro 3)

Kontakt i rejestracja

telefonicznie:
+48 508 614 140

+48 732 996 640

mejlowo:
magdanalepa7@gmail.com