Niniejszy dokument podsumowuje dane z przeglądu terapii neurofeedback (NFB) u 150 pacjentów z zespołem Aspergera (AS) i 9 pacjentów z Autistic Spectrum Disorder (ASD) w obserwacji przez ponad 15 lat (1993-2008) w warunkach klinicznych.

Głównym celem było zbadanie, czy terapia EEG-Biofeedback, nazywana również neurofeedback (NFB), powoduje znaczącą poprawę u pacjentów z rozpoznanym Zespołem Aspergera. Wcześniejsze publikacje (Thompson et al. 2009) podkreślają wyniki badań i teorie dotyczące tej choroby, omawiają wzorce QEEG AS (jedno-i 19-kanałowy) oraz hipotezę, na podstawie funkcjonalnych neuroanatomii, w sprawie jak EEG-Biofeedback może pociągnąć za sobą zmiany w objawach.

Kolejnym celem raportu bieżącego jest zapewnienie praktykom szczegółowego opisu metody stosowanej do rozwiązania niektórych z kluczowych objawów AS, aby zachęcić do dalszych badań i pracy klinicznej do udoskonalenia wykorzystywania EEG-Biofeedback w leczeniu AS.(…)

Pacjenci odbyli 40-60 treningów EEG-Biofeedback (…).

Dla większości pacjentów, zastosowany był protokół powolnego zmniejszania aktywności fal wolnych (zazwyczaj 07/03 Hz), zmniejszenie fali beta2 jeśli była obecna (zazwyczaj od 23 do 35 Hz), szybki wzrost i zwiększenie aktywności fal nazywanych rytmem czuciowo-ruchowym (SMR) ( 15/12 Hz lub 13-15 w zależności od wyników oceny). Najczęściej wstępne ułożenie elektrod na wierzchołek (CZ) dla dzieci i na FCZ (w połowie drogi między FZ i CZ) dla dorosłych, z referencją do prawego ucha. (…).

Znacząca poprawa nastąpiła w zdolnościach poznawczych (Tova i IVA), zmniejszeniu podstawowych objawów (Australian Skala zespołu Aspergera, Conners „Global Index, wersja SNAP z DSM-IV kryteria ADHD i ADD-Q), teście osiągnięć (Wide Range Achievement Test) i teście inteligencji (Skala Wechslera). Średnie zwiększenie ilorazu inteligencji w pełnej ocenie wyniosło 9 punktów IQ.

Obserwowano także spadek wskaźników Zespołu Aspergera w EEG. Wskaźniki były mierzone (4-8 Hz) (2) / (13-21 Hz) (2), (4-8 Hz) / (16-20 Hz), i (3-7 Hz) / (12-15 Hz). Pozytywne wyniki zmniejszenia objawów Zespołu Aspergera i ADHD – w tym zmniejszenie trudności z uwagą, niepokoju, i poprawa funkcjonowania społecznego oraz poprawy zdolności uczenia się i funkcji intelektualnych, stanowią dowód na pozytywny wpływ EEG-Biofeedback jako elementu skutecznej terapii u osób z Zespołem Aspergera.

PMID: 19908142 [PubMed – indeksowane
do MEDLINE]

iMed Magdalena Nalepa

Gabinet EEG Biofeedback

Gliwice, ul. Bytomska 9
gabinet numer 7 (piętro 3)

Kontakt i rejestracja

telefonicznie:
+48 508 614 140

+48 732 996 640

mejlowo:
magdanalepa7@gmail.com