Na głowie umieszczamy elektrodę i trenujemy w punkcie w zależności od pomiaru EEG, objawów, rozpoznania.

Obecność zespołu zakłóceń uwagi (fp1/fp2, f3/f4, f7/f8, t6, p4)

 • Dziecko wykazuje trudności w koncentracji na szczegółach, popełnia błędy nieuważne.
 • Nie potrafi przez dłuższy czas skupić się na zadaniu.
 • Sprawia wrażenie jakby nie słuchało przekazywanych mu komunikatów.
 • Nie kończy zaczętych prac, polecenia wypełnia niedokładnie.
 • Ma kłopoty z organizacją pracy i wszelkich zajęć.
 • Niechętnie podejmuje zadania wymagające dłuższego wysiłku intelektualnego.
 • Gubi przybory szkolne i rzeczy potrzebne do pracy i nauki.
 • Łatwo ulega rozproszeniu pod wpływem słabych nawet bodźców.
 • Zapomina o codziennych obowiązkach

Zwykle występują dwa główne typy zaburzeń uwagi:

 1. z hiperaktywnością,
 2. bez hiperaktywności;

Niekiedy też wymieniany jest typ mieszany, nieuważno-nadaktywny.

Wiele drugorzędnych objawów zespołu zaburzeń uwagi rozwija się stopniowo, dlatego w późniejszym wieku, u starszych dzieci, a także u dorosłych występują inne odmiany tego zespołu. Jest to np. zespół zaburzeń uwagi z objawami lęku, z depresją, z dysleksją i trudnościami w uczeniu się, z zachowaniami wysokiego ryzyka lub dużym zapotrzebowaniem na stymulację, z uzależnieniami, z zaburzeniami zachowania, agresją i osobowością aspołeczną, z zaburzeniami o charakterze obsesyjno-kompulsywnym.

Decydowanie i organizowanie (fp1/fp2)

 • Dziecko ma trudność z podejmowaniem decyzji.
 • Wykazuje trudności w myśleniu tj. myśli są nieskładnie, chaotyczne
 • Ma kłopot z planowaniem działań, organizowaniem.

Brak motywacji / słaba motywacja (fp1/fp2, f3/f4, f7/f8, fz)

 • Brak motywacja do nauki,
 • Brak chęci do podejmowania wyzwań,
 • Niechęć do dobywania wiedzy i umiejętności
 • Minimalista

Impulsywność (fp1/fp2, f3/f4. Fz, c3/c4, cz)

 • U dziecka w wieku przedszkolnym występuje dominacja aktywności ruchowej (zabawy w ganianego, zapasy itp.);
 • Dziecko podejmuje działania ryzykowne, niebezpieczne, oderwane od faktycznych możliwości dziecka, często kończące się urazami;
 • Codzienne czynności zabierają im więcej czasu niż rówieśnikom;
 • W wieku szkolnym nie jest w stanie spokojnie wysiedzieć 45 minut w czasie lekcji;
 • W szkole wymaga ciągłej kontroli i uwagi nauczyciela;
 • Jest nadmiernie gadatliwe, niecierpliwe, przerywa i przeszkadza innym, skory do kłótni
 • Bywa agresywne, bardzo łatwo je sprowokować;
 • Jest impulsywne, (nim pomyśli to zrobi, a emocje i uczucia wyraża intensywniej niż rówieśnicy, co negatywnie wpływa na wzajemne relacje);
 • Uznawane jest za niegrzeczne i nieposłuszne, zna reguły, lecz nie jest w stanie ich przestrzegać;
 • Ma kłopoty z nauką, (dzieci z ADHD nie potrafią się skupić, a poza tym, mają trudności z wyłowieniem ważnych informacji);
 • U dziecka występuje obniżona samoocena.
 • Ciągła potrzeba bycia w centrum uwagi, uchodzi za klasowego błazna.

Spowolnienia (fp1/fp2, f3/f4, c3/c4, cz)

 • Dziecko czuje się zmęczone i słabe, brak mu energii do działania
 • Jest powolne, małomówne

Zaburzenia sprawności manualnej (zaburzenia motoryki małej) (c3/c4, cz, f3/f4, fz)

 • Dziecko ma problemy w zakresie czynności samoobsługowych (ubieranie się, wiązanie butów, zapinanie guzików, przekładanie ubrań ze strony lewej na prawą, nawlekanie nici na igłę,),
 • Brak samodzielności w trakcie spożywania posiłków,
 • Wyraźna niechęć do czynności manualnych (rysowanie, malowanie, lepienie, nawlekanie, układanie),
 • Nieprawidłowe napięcie mięśniowe,
 • Zbyt wolne lub zbyt szybkie tempo w trakcie wykonywania zadań,
 • Niski poziom graficzny pisma, prac plastycznych,
 • Zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • Zaburzone planowanie motoryczne,
 • Niezręczność ruchowa,
 • Niechęć do dotykania nowych, nieznanych faktur i przedmiotów.

Zaburzenia sprawności ruchowej (c3/c4, cz, f3/f4, fz)

 • U dziecka występuje mała aktywność ruchowa i wyćwiczalność w zakresie dużych ruchów spowodowana zakłóceniami napięcia mięśniowego – nadmiernym lub za słabym
 • Brak koordynacji ruchów przy współdziałaniu różnych grup mięśniowych
 • Trudności z utrzymaniem równowagi
 • Zakłócenia koordynacji wzrokowo – ruchowej w zabawach, w których ruch odbywa się pod kontrolą wzroku (rzuty piłką do celu, łapanie, kopanie piłki)
 • Trudności w naśladowaniu demonstrowanego ruchu
 • Niezręczne chodzenie po schodach, niezgrabne wspinanie się
 • Ruchy kanciaste, mało płynne, brak precyzji ruchów, wzmożone napięcia mięśniowe, współruchy
 • Trudności z koncentracją uwagi, szybkie zniechęcenie zadaniem.

Zaburzenia integracji sensorycznej (c3/c4, cz, p3/p4, pz)

 • Dziecko jest niespokojne, płaczliwe, ma kłopoty z zaśnięciem
 • Ma trudności z samodzielnym piciem, żuciem i przełykaniem pokarmów (preferuje dania papkowate),
 • Źle toleruje wykonywanie przy nim czynności pielęgnacyjnych i higienicznych, takich jak: obcinanie włosów, paznokci, mycie twarzy, zębów, smarowanie kremem, czesanie, czyszczenie nosa, uszu itp.
 • Wiele czynności samoobsługowych wykonuje z trudem, powoli, niezdarnie,
 • Ma problemy z samodzielnym myciem się, ubieraniem, zwłaszcza zapinaniem guzików i sznurowaniem butów,
 • Ma słabą równowagę: potyka się i upada częściej niż rówieśnicy, prawie zawsze ma jakiś siniak czy zadrapanie,
 • Podczas dłuższego siedzenia ma trudności z utrzymaniem głowy w pozycji pionowej, podpiera ją ręką, kładzie się na stoliku itp.
 • Jest nadruchliwe, nie może usiedzieć/ustać w jednym miejscu,
 • Trudno się koncentruje, a łatwo rozprasza,
 • Jest impulsywne, nadwrażliwe emocjonalnie, często się obraża,
 • Bywa uparte, negatywistyczne,
 • W porównaniu do innych dzieci czy wymogów sytuacji porusza się zbyt szybko lub za wolno,
 • Nabywanie nowych umiejętności ruchowych sprawia mu trudność, np. jazda na rowerze, rzucanie i łapanie piłki, pływanie,
 • Wchodząc/schodząc po schodach częściej niż inne dzieci trzyma się poręczy, niepewnie stawia nogi,
 • Nieumyślnie wchodzi lub wpada na meble, ściany, inne dzieci,
 • Niewłaściwie czy wręcz dziwacznie trzyma różne przedmioty codziennego użytku, np. nożyczki, sztućce czy przybory do pisania,
 • Unika dziecięcego baraszkowania z rodzicami lub rodzeństwem,
 • Uwielbia ruch, poszukuje go, dąży do niego. Jest stale w ruchu – biega, podskakuje, często zmienia pozycję ciałapprzejawia duży lęk przed upadkiem lub wysokością, okazuje niepokój, gdy musi oderwać nogi od podłoża, np. wejść na wysokie schody, na drabinkę, usiąść na wysokim stołku,
 • W nowym miejscu czuje się zagubione, potrzebuje sporo czasu by zdobyć orientację w otoczeniu,
 • Często myli stronę prawą i lewą, w obrębie własnego ciała oraz w otaczającej przestrzeni, podczas gier zespołowych zdarza się, że biegnie w innym kierunku niż jego drużyna, w inną stronę niż piłka, którą ma złapać, jest zdezorientowane, ma słabe wyczucie odległości
 • Nie ma dominacji jednej ręki,
 • Ma trudności z czytaniem i pisaniem, częściej niż inne dzieci w jego wieku myli, odwraca znaki graficzne, ma trudności w przepisywaniu, przerysowywaniu z tablicy,
 • Ma kłopoty z cięciem nożyczkami, rysowaniem po śladzie, kalkowaniem itp.
 • Sprawia wrażenie słabego, szybko się męczy,
 • Nie lubi karuzeli, huśtawki, lub przeciwnie – uwielbia to!

Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, perfekcjonizm (fp1/fp2, cz, pz, fz)

 • Bardzo silne koncentrowanie się na zarazkach, brudzie i zakażeniu;
 • Ciągle pojawiające się wątpliwości (np. czy na pewno drzwi są zamknięte);
 • Natrętne myśli dotyczące przemocy, skrzywdzenia kogoś, zabicia lub zrobienia krzywdy sobie;
 • Spędzanie dużej ilości czasu na dotykaniu przedmiotów, liczeniu, myśleniu o liczbach lub sekwencjach;
 • Nadmierne zwracanie uwagi na symetrię, porządek, dokładność;
 • Bardzo silna potrzeba, by wiedzieć lub pamiętać o bardzo mało istotnych sprawach;
 • Nadmierne koncentrowanie się na szczegółach;
 • Ma tendencje do rozmawiania ciągle na ten sam temat, opowiadania tych samych historii, używania tych samych wyrażeń
 • Powtarzające się manieryzmy ruchowe, np. trzepotanie lub kręcenie palcem, ręką, lub złożone ruchy całego ciała
 • Bardzo głębokie zainteresowania bardzo wąską dziedziną, np. jakiś gatunek ptaków, model samochodu

Zachowania opozycyjno-buntownicze (fz, cz, pz, f4, f8)

 • Dziecko miewa nieadekwatne do swojego wieku wybuchy złości, często spiera się, kłóci, sprzeciwia się dorosłym,
 • Lekceważy normy,
 • Obwinia innych za swoje złe zachowanie lub błędy,
 • Często złości się, obraża , jak i jest złośliwe i mściwe wobec innych, nie kryjąc się umyślnie robi rzeczy, które sprawiają przykrość innym osobom, a z drugiej strony dziecko łatwo urazić, jest przewrażliwione.

Rozumienie sygnałów niewerbalnych (o1/o2, p4, t6. T4, f8, fp2)

 • Trudno mu odgadnąć co jakaś osoba myśli lub co czuje na podstawie jej wyrazu twarzy
 • Ma trudności ze odczytaniem, co ludzie o nim myślą
 • Nie rozumie z czego i dlaczego inni śmieją się
 • Trudno mu odgadnąć czy ktoś mówi żartem czy serio
 • Nie chwyta sarkastycznych, ironicznych lub dwuznacznych wypowiedzi – rozumie wypowiedź dosłownie
 • Trudno mu „czytać miedzy wierszami”

Interakcje społeczne (fp1/fp2, f8, t4, t6, p4 o1/o2, cz, pz)

 • Woli robić rzeczy samemu, niż w zespole lub grupie
 • Nie przepada za spotkaniami towarzyskimi, woli zostać w domu
 • Ma kłopoty z nawiązywaniem przyjaźni, ma młodszych kolegów
 • Brak spontaniczności w poszukiwaniu wspólnej zabawy, dzielenia się z innymi swoją radością, zainteresowaniami lub osiągnięciami
 • Słaby kontakt wzrokowy, mimika lub gestykulacja w trakcie rozmowy z innymi
 • Nie potrafi opowiadać dowcipnych historyjek
 • Ludzie zwracają mu uwagę, że to co właśnie powiedział jest niegrzeczne, choć ma wrażenie, że to było grzeczne

Zaburzenia snu (01/02, p3/p4, pz, t5/t6, t3/t4, c3/c4,cz, f3/f4, fz)

 • Moczenie nocne
 • Koszmary senne
 • Problem z rozpoczęciem i utrzymaniem stanu snu wiąże się z czynnikiem emocjonalnym, stresowym
 • Lunatyzm
 • Mówienie przez sen
 • Okresowe ruchy kończyn w trakcie snu – występują często u dzieci z ADHD, są to kilkusekundowe ruchy zgięciowe, częściej w zakresie kończyn dolnych niż górnych, powodujące wybudzenia ze snu, co skutkuje uczuciem zmęczenia i niewyspania w ciągu dnia,
 • Zespół niespokojnych nóg – w jego przebiegu mogą występować opisane wyżej ruchy kończyn, jest to jednak szersze zjawisko, polegające na potrzebie ruszania nogami, dodatkowo pacjent odczuwa w nogach różnego rodzaju przykre wrażenia, jak np. mrowienie, które mija pod wpływem poruszania nogami,
 • Zaburzenia rytmu dobowego – polegają z grubsza na tym samym, co poprzedni problem; ma tu miejsce nieprawidłowa synchronizacja zachowań, „zasypianie/budzenie się”, trudności w adaptacji do codziennych wymagań, porannych pobudek itp,

Tendencje depresyjne, depresja (fp1/fp2, f3/f4, f7/f8, cz)

 • U dziecka obserwuje się obniżony nastrój, smutek, złe samopoczucie
 • Utrata zainteresowań, niechęć do życia
 • Trudności z zasypianiem, koszmary nocne, problem z budzeniem się w nocy, problem ze wstaniem rano
 • Poczucie bezsilności, bezradności, beznadziejności, niska samoocena
 • Obowiązki stają się przytłaczające i trudne do zrealizowania
 • Pasje, nauka, spotkania z równieśnikami nie mają sensu
 • Czuje się przemęczony, zniechęcony, bez energii do działania
 • Ma napady płaczu, jest rozdrażniony
 • Bezpodstawnie obwiniania siebie za wiele rzeczy

Pobudliwość emocjonalna (t4)

 • Niewspółmiernie silnie i gwałtownie reaguje na bodźce wywołujące lęk,
 • Niewspółmiernie silnie i gwałtownie reaguje na bodźce wywołujące złość
 • Bardzo łatwo i bez wyraźnego powodu obraża się, gniewa
 • Inni (koledzy, nauczyciele) postrzegają jego zachowania jako niedojrzałe i niezrównoważone emocjonalnie
 • Jego zachowanie cechuje: drażliwość i agresywność
 • Jego zachowanie cechuje: płaczliwość i lękliwość

Wstydliwość i nieśmiałość (t3)

Słuchanie – percepcja (t3, t5, p3)

 • Ma problemy w rozróżnieniu różnic między podobnymi wyrazami
 • Wiele trudności sprawia mu wierne powtórzenie usłyszanych przed chwilą słów lub zdań
 • Kiedy dwie osoby mówią jednocześnie, słyszy dźwięki, ale dźwięki zdają się być pomieszane
 • Słuchając rozmowy, zdaję sobie sprawę, że nie docierają do niego wszystkie wypowiadane słowa
 • Męczy się przy słuchaniu dłuższych opowiadań

Słuchanie ze zrozumieniem (fp1, f7, t3, t5, p3)

 • Ma problemy z wykonywaniem instrukcji lub poleceń głosowych
 • Ma trudności w rozumieniu wypowiedzi słownych innych ludzi, szczególnie wtedy gdy wymagane są złożona składnia i znaczenia abstrakcyjne
 • Ma kłopoty ze zrozumieniem wypowiedzi, gdy równocześnie dyskutuje kilka osób
 • Nie do końca rozumie, co ludzie mówią
 • Ma trudności ze zrozumieniem i zapamiętaniem treści rozmowy telefonicznej
 • Słyszenie dźwięków mowy (głosu, nie słów)
 • Słyszy różne dźwięki jednocześnie, ale ma trudności z ich wyodrębnianiem

Rozumienie intonacji (p4, t6, t4, f8, fp2)

 • Ma trudności z określeniem nastroju mówiącego na podstawie intonacji, akcentu, brzmienia jego głosu
 • Nie jest w stanie rozpoznać po głosie czy ktoś żartuje, czy mówi poważnie

Płynność mówienia (t3, f7, fp1, f3, c3)

 • Ma trudności z wysławianiem się w sposób płynny i jasny, sposób wysławiania się nie odzwierciedla jego inteligencji
 • Ma dość ograniczone słownictwo, pomaga sobie gestykulacją, nadużywa zaimków
 • Brakuje mu odpowiednich słów, aby w pełni wyrazić swoje myśli
 • Ma problemy z doborem specyficznego i właściwego słownictwa do wypowiedzi
 • Mówiąc, stosuje zdania niepełne, z licznymi błędami gramatycznymi
 • Ma trudności z organizacją dłuższych wypowiedzi

Płynność czytania (t5, p3, o1/o2)

 • Dziecko ma wolne tępo czytania, szybko się męczy podczas czynności
 • Podczas czytania pomija litery, „zjada” końcówki, pomija całe wyrazy
 • Podczas czytania myli litery o podobnych kształtach (percepcja wzrokowa)
 • Podczas czytanie odwraca liczby lub wyrazy (percepcja wzrokowa)
 • Podczas czytania zgaduje słowa zastępując nimi słowa, których nie potrafi odczytać

Dysortografia (t5, t3, p3, o1/02)

Łatwość pisania (fp1, c3, p3)

 • Dziecko ma trudności z przelewaniem swoich myśli na papier
 • Ma trudności w planowaniu i tworzeniu pisanych tekstów z myślą o określonym czytelniku i w określonym celu
 • Popełnia liczne błędy gramatyczne i interpunkcyjne

Problemy z matematyką i liczeniem (p3, pz, p4)

Orientacja przestrzenna- rozumienie, orientacja przestrzenna – percepcja (01/02, p4,t6, f8, fp2)

 • Ma trudności z dotknięciem palcem do nosa przy zamkniętych oczach
 • Jeśli ktoś krzyknie „zejdź z drogi” nie wie w którą stronę odskoczyć
 • Ma problemy z utrzymanie równowagi przez kilka sekund stojąc na jednej, lekko zgiętej nodze z zamkniętymi oczami
 • Zaburzone odczuwanie dotyku przy zamkniętych oczach – gdy ktoś go dotyka nie odczuwa lub nie lokalizuje miejsca dotyku
 • Ma trudności w rozróżnianiu różnych kształtów, zwłaszcza gdy kształty są do siebie zbliżone
 • Ma trudności z dostrzeżeniem subtelnych różnic pomiędzy podobnymi obiektami
 • Ma trudności z odnajdywaniem szczegółów różniących dwa obrazki
 • Nie dostrzega zmian w wyglądzie znajomych osób: fryzura, ubranie, biżuteria
 • Myli ludzi o podobnym wyglądzie

Problemy z pamięcią wzrokową (fp1, f7, t3, p3, o1/02)

Problemy z pamięcią słuchową (fp1, f7, t3, t5)

Problem z pamięcią wzrokową przestrzenną (01/02, p4, t6, f8, fp2)

 • Ma problemy z zapamiętaniem twarzy
 • Ma trudności w zapamiętywaniu, co i gdzie znajduje się w domu
 • Ma trudności w zapamiętywaniu, gdzie: położył klucze, telefon, pióro, zeszyt itp.
 • Gubi się w miejscach, które zna (miasta, dzielnice)

Czytanie ze zrozumieniem (f7, fp1. P3, t5, o1/o2)

 • Ma trudności z opowiedzeniem tego, co przed chwilą przeczytał
 • Ma trudności z rozumieniem pisanych wskazówek lub instrukcji obsługi

iMed Magdalena Nalepa

Gabinet EEG Biofeedback

Gliwice, ul. Bytomska 9
gabinet numer 7 (piętro 3)

Kontakt i rejestracja

telefonicznie:
+48 508 614 140

+48 732 996 640

mejlowo:
magdanalepa7@gmail.com