Trening EEG Biofeedback dla dzieci i młodzieży polecany jest w celu zwiększenia możliwości ich umysłu. Terapia EEG Biofeedback poprawia kondycję psychiczną i fizyczną, a także procesy poznawcze – tj. zapamiętywanie (kodowanie), przetwarzanie informacji, uczenie się, odtwarzanie – przypominania sobie materiału.

Treningi EEG Biofeedback poleca się szczególnie:

  • na początku roku szkolnego,
  • przed sprawdzianami i egzaminami,
  • w celu osiągnięcia lepszych efektów w nauce, a także osiągnięć w dyscyplinach sportowych oraz zajęciach muzycznych (koncentracja uwagi, lepsza motoryka).

Terapia EEG Biofeedback jest powszechnie uznawana za jedną z metod wczesnego wspierania dzieci z różnymi zaburzeniami i dysfunkcjami. Treningi neurofeedback, szczególnie w połączeniu z innymi formami terapii pedagogicznej i ew. farmakoterapii, przynoszą oczekiwane rezultaty i poprawiają funkcje poznawcze, a także umiejętności społeczne u dzieci i młodzieży.

EEG Biofeedback wpływa na zahamowanie (redukcję) wielu zaburzeń, m.in.:

  • ADHD, ADD,
  • autyzm, zespół Aspergera,
  • nocne moczenie,
  • zaburzenia snu,
  • dysleksja, dysgrafia,
  • zaburzenia koncentracji, uwagi oraz pamięci itd.

ADHD / ADD

Dotychczasowe badania sugerują wysoką efektywność w przypadku zaburzeń ADHD i ADD.

Trening. Do uzyskania poprawy wymagane jest co najmniej 20 sesji treningowych, a pełny cykl treningowy winien trwać około 40-50 spotkań. W wyniku treningu theta/beta obserwuje się wzrost ilorazu inteligencji, a także poprawę koncentracji uwagi i kontroli impulsów. Według badań empirycznych efekty terapii EEG Biofeedback utrzymują się również po odstawieniu leku (tu: Ritalin). Najlepsze efekty terapeutyczne uzyskujemy przy regularnej terapii 1-2 razy w tygodniu.

iMed Magdalena Nalepa

Gabinet EEG Biofeedback

Gliwice, ul. Bytomska 9
gabinet numer 7 (piętro 3)

Kontakt i rejestracja

telefonicznie:
+48 508 614 140

+48 732 996 640

mejlowo:
magdanalepa7@gmail.com